Projektové pracovisko FBERG

Domov

Realizované projekty/ Projects

Interreg HU-SK
Logistic support system for flood crisis management in the Hernád/Hornád catchment
2018-2020/ 482 242 €

ESF
Priemyselné výskumno-vývojové centrum technológií v sektoroch kritickej infraštruktúry a ochrany prírody
2017-2021/ 4 316 850 €

ESF
Výskumno-vývojové centrum na homogenizáciu vstupných produktov a tuhých vedľajších produktov pri zhodnocovaní plastových odpadov tepelnými postupmi
2017-2023/ 4 785 201 €

Horizon 2020:
Mining and Metallurgy Regions of EU
2017-2020/ 2 999 725 €

KIC-KAVA (MC-CEMP)
Masters course in circular economy for materials processing - collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity
2018-2020/ 530 014 €

KIC-KAVA (OpESEE)
Open ESEE-Region Master for Maintenance Engineering
2018-2021/ 510 129 €

KIC-KAVA (DIM ESEE-16-233)
The DIM - Dubrovnik International ESEE Mining School
2017-2021/ 494 535 €

KIC-KAVA (VirtualMine 16-0373)
VirtualMine - as a modeling tool for Wider Society Learning
2017-2019/ 202 900 €

Facebook