Projektové pracovisko FBERG

Aktuálne výzvy  

Pre efektívne hľadanie zahraničných výziev podľa kľúčových slov a konkrétnych tém doporučujeme navštíviť portál EU komisie na TEJTO ADRESE

Kompletný zoznam zahraničných výziev zoradených podľa dátumov TU
zoznam domácich výziev nájdete TU
   
VÝZVA INTERNETOVÝ ODKAZ
INTERREG EUROPE link
OPVV –  PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA V RÁMCI DOMÉNY ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE link
OPVV –   PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA V RÁMCI DOMÉNY PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE link
OPVV –   PODPORA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA V RÁMCI DOMÉNY DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE link
OPVV –   PODPORA ZVYŠOVANIA ŠTANDARDOV VÝKONNOSTI A FUNKČNOSTI MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV PROSTREDNÍCTVOM IMPLEMENTÁCIE NARIADENIA REACH link
OPVV –   PODPORA ZVYŠOVANIA ŠTANDARDOV VÝKONNOSTI A FUNKČNOSTI MIKRO-, MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV link
OPVV –   PODPORA MSP V NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOCH link
CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 07 link
WIDESPREAD link
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL COOPERATION link
TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY link
INDUSTRIAL SUSTAINABILITY 2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH link
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: GREEN VEHICLES BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT link
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY link
GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) link
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE link
IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE CLOUD link
DEMONSTRATING THE ROLE OF RESEARCH INFRASTRUCTURES IN THE TRANSLATION OF OPEN SCIENCE INTO OPEN INNOVATION link
FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) link
SME INSTRUMENT link
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES link
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY link