EIT RawMaterials launches Booster Call for start-ups, scale-ups and SMEs in response to the COVID-19 crisis

IT RawMaterials opens Booster Call for businesses affected by the COVID-19 crisis to support the future recovery Due to current implications ...
Čítať Viac

Erasmus výzva: Akreditácia v rámci programu v oblasti vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania

Akreditácia v rámci programu Erasmus je nástrojom vzdelávacích a školiacich organizácií v oblasti vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a ...
Čítať Viac

New EU budget proposal foresees €94.4 billion for Horizon Europe

More money for research is included in Commission’s €1.85 trillion long-term budget, but MEPs and lobbyists pore over the details ...
Čítať Viac

Správa o výsledkoch výskumu a inovácií (SRIP 2020): Európa ako líder ekologickej a digitálnej transformácie

Dňa 27. mája 2020 bola zverejnená správa s názvom „Science, Research and Innovation performance of the EU 2020“ (správa SRIP 2020). Táto ...
Čítať Viac

Príručka na prípravu projektov EIC Pathfinder

Príručka „Ako úspešne podať návrh – EIC Pathfinder: FET Open a FET Proactive“ je teraz online. Posledné uzávierky schém budú ...
Čítať Viac

Vyjadrite svoj názor v prieskume o účinnosti verejnej podpory inovácií pre MSP v Európe

Európska výkonná agentúra pre MSP (EASME) spustila zisťovanie názorov na súčasnosť a budúcnosť verejnej podpory inovácií vo svetle návrhu nových ...
Čítať Viac

 EnAct-SDGs

V rámci projektu EnAct-SDGs potrebujeme relevantných aktérov za Slovensko a Českú republiku zaangažovať do tejto siete. Partnerov, ktorí sa zapíšu sa budeme priebežne ...
Čítať Viac

EIT Manufacturing – Web meeting|

Momentálne otvorené výzvy 18_05_2020_web meeting_EIT Manufacturing Hub Slovakia prezentácia ...
Čítať Viac

Think Entrepreneurial, Increase your Research Impact

ESDP – Online Academy_flyer The Entrepreneurial Skills Development Program (ESDP) – Online Academy by ENRICH in the USA provides European ...
Čítať Viac

RMTEchFlow

,5 DAY TRAINING courses provided by TOP LEVEL TECH TRANSFER and IP MANAGEMENT EUROPEAN PLAYERS featuring hands-on work, interactive sessions, ...
Čítať Viac