Projektové pracovisko FBERG

Domov

Realizované projekty/ Projects

GRANTOVÁ SCHÉMA

NÁZOV PROJEKTU

DOBA TRVANIA

KONTAKT

EIT KAVA

BioLeach: Innovative Bio-treatment of RM

1.4.2019 - 31.3.2022

Darina Štyriaková

EIT KAVA

Dubrovnik International ESEE Mining school (EIT RIS activity related to action line II)

1.4.2017 - 1.4.2021

Igor Ďuriška

EIT KAVA

Regional Center Košice (EIT RIS activity related to action line II)

1.1.2018 - 31.12.2020

Tomáš Pavlík

EIT KAVA

ESEE Education initiatives

1.1.2019 - 31.12.2019

Barbora Sčerbáková

EIT KAVA

Innovative CRM substitution technology for public authorities' vehicle catalysts

1.1.2019 - 31.12.2020

Martin Straka

EIT KAVA

INNOVATION INCUBATOR: Potential for Local Ecosystem Inno-Centres in ESEE Region

1.1.2020 - 31.12.2021

Ľubica Binas

EIT KAVA

Decreasing the negative outcomes of brain drain in the raw material sector

1.2.2019 - 31.12.2021

Lucia Domaracká

EIT KAVA

Masters course in circular economy for materials processing - collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity

1.1.2018 - 31.3.2021

Zuzana Šimková

EIT KAVA

Historical Mining – tracing and learning from ancient materials and mining technology

1.1.2019 - 31.12.2021

Dana Tometzová

EIT KAVA

Open ESEE-Region Master for Maintenance Engineering

1.4.2018 - 31.3.2022

Ľubica Kozáková

EIT KAVA

VirtualMine - as a modeling tool for Wider Society Learning

1.4.2017 - 30.9.2019

Mário Molokáč

EIT KAVA

Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits

2.3.2020 - 2.3.2023

Marián Šofranko

EIT KAVA

TrainESEEv.2. Training trainers in East and Souteastern Europe

1.1.2020- 31.12.2021

Ľubica Kozáková

EIT KAVA

RawMaterials@Schools-ESEE

1.1.2020 - 31.12.2022

Karol Bartoš

VEGA

Výskum a vývoj metód pre riadenie a nepriame meranie v procesoch získavania a spracovania surovín

2017-2019

Ján Kačur

APVV

Návrh logistických nástrojov pre projektovanie dopravných systémov na báze zelenej logistiky

2017-2018

Daniela Marasová

VEGA

Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásov

2017-2020

Daniela Marasová

APVV

Sústavy neceločíselného rádu: metódy pre vedecko-technické výpočty, softvérové rozhranie a aplikácie

2018-2019 

Tomáš Škovránek

VEGA1/0273/17

Výskum a vývoj metód pre riadenie a nepriame meranie v procesoch získavania a spracovania surovín

2017-2019

Ján Kačur

H2020

MIREU. Mining and Metallurgy Regions of EU

2017-2020

Tomáš Pavlik

Interreg

Logistic support system for flood crisis management in the
Hernád/Hornád catchment

20172019

Peter Blišťan

VEGA

Rozhodovací model procesu hodnotenia surovinovej politiky regiónov

20182020

Tomáš Pavlik

Visegrant Fund

Visegrad Raw Materials Ambassadors at Schools   

2019

Barbora Ščerbáková

Akcia Rakúsko-Slovensko: spolupráca vo vede a vzdelávaní.

Glacio-fluviálna dynamika pozdĺž Alpsko-Karpatského pásma počas kvartéru

2018-2019

Marta Prekopová

Facebook