Konferencia PLSK

KONFERENCIA SUMARIZUJÚCA PCS PL-SK 2007-2013 A PREDSTAVUJÚCA NOVÝ PROGRAM INTERREG POĽSKO-SLOVENSKO
Dňa 30. septembra Vás srdečne pozývame do Zakopaného (Hotel Nosalowy Dwór Resort &SPA, ul. Balzera 21b, 34-500 Zakopane), kde sa bude konať konferencia „Fondy pre pohraničie – realizuj nápady vďaka programu Poľsko-Slovensko“ sumarizujúca Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a predstavujúca nový program Interreg V – A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
V programe konferencie budú predstavené čísla, fakty a výsledky z programového obdobia 2007-2013, interaktívne prezentácie projektov prezentujúce jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika, ako aj kľúčové prvky programu Interreg Poľsko-Slovensko: prioritné osi, ich špecifické ciele, očakávané výsledky a rozdiely vo vzťahu k programovému obdobiu 2007-2013. V rámci konferencie sú plánované taktiež samostatné diskusné a workshopové panely pre každú tematickú os programu Interreg Poľsko-Slovensko s praktickými radami.

Plánovaný čas konferencie 9:30- do 16:30.

Vstup na konferenciu je voľný, na základe registrácie.

Registračný formulár sa nachádza on-line tu

Registrácia sa koná do 23.septembra 2015. Prosíme  o vyplnenie všetkých polí  formulára.

 

RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCIE (464KB)

Zdroj: http://sk.plsk.eu