KIC – Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2016

Oblasti:

Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie,

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Dovoľujeme si Vás informovať, že EIT zverejnila na svojich webových stránkach novú prezentáciu o možnostiach predkladať KIC návrhy projektov na 2016 (pdf stiahnete tu):
Nájdete v nej hlavné kľúčové termíny o otvorení a ukončení výziev, rovnako ako aj termíny info dní:

Október roku 2015: zverejnenie výberových kritérií
November roku 2015: uverejnení  orientačného rámca
14. januára 2016: Otvorenie EIT výzvy na predkladanie návrhov 2016 pre ZIS
18 februára 2016: informačný deň v Bruseli
14 júla 2016: Uzavretie 2016 výzvy na predloženie návrhov ZIS
19. november 2016: Označenie dvoch nových ZIS „EIT Food“ a „EIT Manufacturing

Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/