Výzva na vzdelávanie – Obsahové námety

Vážení kolegovia,

informujeme Vás o možnosti predkladania obsahových námetov, týkajúcich sa Vzdelávania poľnohospodárov. Výzvu vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. V nasledujúcom sme zhrnuli najdôležitejšie:

Vyhlásenie výzvy: 5. 11. 2015
Uzavretie výzvy: 6. 12. 2015
Podávanie a prijímanie žiadostí: od 23. 11. 2015
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 80 000 € (nevyžaduje sa spolufinancovanie)

Výber najvhodnejších oblastí vzdelávania pre našu fakultu (výťah z výzvy):

a. Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod;
b. Vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a
predaja konečnému spotrebiteľovi;
c. Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby
pracovných síl na vidieku;
d. Vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri
spracovaní produktov, v lesnom hospodárstve a na vidieku;
e. Ďalšie sú predmetom výzvy (viď odkaz nižšie).

Presné podmienky ako aj viac informácií v priloženej výzve (pdf dokument) alebo na odkaze: http://www.isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy/1676-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-schvalenie-obsahovych-nametov-vzdelavacich-a-informacnych-aktivit-z-programu-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020.html . V prípade potreby kontaktujte Projektové pracovisko FBERG.

Želáme príjemný deň a veľa úspešných projektov.