Prezentácie z info dní Interreg Europe

V nadväznosti na informačné semináre k programu spolupráce Interreg Europe, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce zorganizovalo v Banskej Bystrici dňa 27. 11. 2015 a v Prešove dňa 10. 12. 2015, si Vám dovoľujeme dať do pozornosti odkaz na webovú stránku MH SR: http://www.mhsr.sk/informacne-seminare-interreg-europe—banska-bystrica-a-presov/146566s, na ktorej sú zverejnené všetky prezentácie zo seminárov.


Zdroj: 

Národný orgán pre program spolupráce INTERREG EUROPE
sekcia priemyslu a obchodu

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR