Harmonogram výziev OP KZP

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia bol zverejnený harmonogram výziev na rok 2016. Prvé výzvy by podľa tohto harmonogramu mali byť zverejnené už v januári a februári. Odkaz na dokument: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Harmonogram-vyziev-OP-KZP-na-rok-2016.pdf


Zdroj: http://www.op-kzp.sk/