Seminár Interreg Central Europe v Poľsku

Seminár Interreg CENTRAL EUROPE and Interreg Baltic Sea Region Programmes bude prebiehať dňa 23. februára 2016 v Katowiciach, Poľsku.
https://www.ewt.gov.pl/strony/interreg-europa-srodkowa-i-region-morza-batyckiego-spotkanie-dla-wnioskodawcow-joint-applicant-seminar-of-the-interreg-central-europe-and-interreg-baltic-sea-region-programmes/

The draft agenda of the event –https://www.ewt.gov.pl/media/13407/20151204_Draft_agenda_Joint_info_event_BSR_CE_Katowice_PL
Seminár bude prebiehať v angličtine. Úspešní lead partneri budú prezentovať svoje skúsenosti. V rámci seminára bude priestor na otázky a networking. Špeciálne sú pozvaní inštitúcie z tých krajín, ktoré majú záujem spolupracovať s poľskými partnermi v rámci druhej výzvy.


Zdroj: http://www.central2014.gov.sk/