Informačný deň H2020

Pozývame Vás na Informačný deň na tému Slovensko v Horizonte 2020.

Témy:                

  • Prezentácia úspešných projektov v Horizonte 2020
  • Rady hodnotiteľa projektov Horizontu H2020
  • Finančné otázky v Horizonte H2020

Dátum:              11.02.2016, od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Miesto:               CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná miestnosť, 2.poschodie             

Cieľom Informačného dňa je oboznámiť potenciálnych záujemcov o podávanie projektových žiadostí v rámcovom programe Horizont 2020 s aktuálnou situáciou a o úspešných projektov zo Slovenska.

PROGRAM PODUJATIA

REGISTRÁCIA


Zdroj: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/informacny-den-slovensko-v-horizonte-2020.html?page_id=2763