II. výzva Interreg Europe

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás informovať, že program spolupráce Interreg Europe oficiálne spustí druhú výzvu na predkladanie projektových zámerov 5. apríla 2016. Výzva bude otvorená iba do 13. mája 2016.

Aplikačný balík dokumentov pre danú výzvu je zverejnený na www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Bližšie informácie o programe spolupráce získate na www.interregeurope.eu alebo www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s

Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe dáva do pozornosti možnosť individuálnych konzultácii k projektovým zámerom. Termín je možné dohodnúť elektronicky na interregeurope@mhsr.sk alebo telefonicky na 02/4854 5019.


Zdroj: 

Národný orgán pre program spolupráce Interreg Europe
sekcia priemyslu a obchodu

odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce
Ministerstvo hospodárstva SR