APVV – Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vydáva publikáciu o výsledkoch riešenia excelentných projektov s názvom Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, vydané v roku 2017.

Touto publikáciou prezentuje výber najúspešnejších ukončených a následne vyhodnotených projektov zo všeobecnej výzvy VV 2011 vo všetkých odvetviach slovenskej vedy a techniky.

V publikácii sa dočítate o realizácii a výsledkoch niekoľkoročnej práce slovenských odborníkov na projektoch za obdobie rokov 2012 – 2016 v základnom a aplikovanom výskume v prírodných, technických, lekárskych, pôdohospodárskych, spoločenských a humanitných vedách. Samozrejme, že publikácia svojim obsahom môže ťažko konkurovať a byť porovnávaná s elektronickými zdrojmi najnovších informácií, ktoré sú podstatne rýchlejšie a aktuálnejšie. Má však niekoľko predností, nakoľko nám umožnila zhrnúť a bilancovať, čomu sa celé riešiteľské kolektívy a spoluriešiteľské organizácie vo vedeckej komunite na Slovensku venovali.

Verzie na stiahnutie:

Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou vydané v roku 2017 [pdf, 20 MB] Excellence in science published in 2017 [pdf, 21 MB]


Zdroj: http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/publikacia-2017.html