Výzva v rámci OP Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020.

Dňa 15.2.2017 bola vyhlásená na webovej stránke Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 http://huskroua-cbc.eu/ výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Termín uzávierky prvého kola prijímania žiadostí je 15. 11. 2017. Na výzvu je vyčlenených 22 mil. EUR a medzi oprávnených žiadateľov patria aj univerzity z Košického a Prešovského kraja.

Viac informácií o predmetnej výzve nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke.


Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk