Druhá výzva programu Interreg Danube otvorená

Dňa 9. 5. 2017 bola vyhlásená druhá výzva na podávanie projektov programu Interreg Transnational Danube. Program je určený na projektovú spoluprácu dvoch a viac krajín regiónov v okolí Dunaja. Deadline na podanie projektu je 6. 6. 2017.

Viac informácií o témach, na ktoré je možné spracovať projekt, o možnostiach financovania a ďalších aspektoch výzvy sú dostupné na adrese: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals


Zdroj: http://www.interreg-danube.eu