APVV výzva na Slovensko-Rakúsku spoluprácu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila dňa 31. 5. 2017 verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

  • dátum uzavretia výzvy je 01. 08. 2017
  • dĺžka trvania projektov je maximálne 24 mesiacov
  • na výzvu je alokovaných celkovo 66 000 €, na jeden projekt je možné žiadať maximálne 4 000 €
  • spolupracujúci partneri z VaV na oboch stranách vypracujú obsahovo totožné projekty najmä z oblastí prípravy spoločnej projektovej spolupráce, spoločných publikácií a iných výstupov, aktívnej účasti na konferenciách, vzájomného využívania techniky a pod.

Pre kompletné informácie kliknite na nasledujúci odkaz: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-rakusko-2017.html


Zdroj: http://www.apvv.sk