Otvorené výzvy Coal and Steel

Dňa 13. júna 2017 boli oficiálne vyhlásené dve nové výzvy v rámci H2020. Ide o výzvy Research Fund for Coal and Steel s termínom na odovzdanie 15. septembra 2017.

Na výzvu Coal and Steel je vyčlenených celkom 27 mil. EUR.

Úplné znenie výzvy je dostupné v RFCS Information Package 2017 na odkaze: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rfcs/guide/calls/rfcs-call-infopack2017_en.pdf

Projekt sa podáva už v zjednodušenej verzii, pre nahliadnutie je k dispozícii šablóna pre projektový zámer v tejto fáze podania na odkaze: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rfcs/tpl/pt/rfcs-call-pt-2017_en.pdf

Uvedené výzvy sú dostupné na odkaze: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/calls/rfcs-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/RFCS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


http://ec.europa.eu