VLOG#3 – 65. výročie FBERG

Video venované oslavám fakultného jubilea zo dňa osláv 255. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a 65. výročia pôsobenia jej pokračovateľky Baníckej fakulty/ Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Vysokej škole technickej Košice/ Technickej univerzity v Košiciach. Tieto oslavy sa konali 8. júna 2017 v Aule Maxima TUKE.

Web fakulty: http://www.fberg.tuke.sk
Web Projektové pracovisko: https://pp.fberg.tuke.sk
Facebook fakulty: https://www.facebook.com/facultyBERG/
Facebook PP: https://www.facebook.com/projektovepracovisko/
Prihlásiť sa na odber kanála YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7GH2VDXwpwhlAWnm8ZcTpQ?sub_confirmation1