Tretia výzva Interreg CE

Tretia výzva Interreg CENTRAL EUROPE ponúkne od 21. septembra 2017 približne 60 miliónov EUR z EFRR na nové myšlienky nadnárodnej spolupráce.

Program má za cieľ nájsť projektové nápady, ktoré pomôžu zlepšiť kapacity pre mestský a regionálny rozvoj v štyroch prioritných oblastiach: inovácia a rozvoj vedomostí, znižovanie emisií CO2, prírodné a kultúrne zdroje a doprava. V niektorých oblastiach sa tretia výzva zameria výhradne na vopred definované témy. Bude vyhlásená na programovej konferencii v Berlíne a zostane otvorená do 25. januára 2018.

Viac informácií o prioritných oblastiach, na ktoré je možné pripravovať projektové návrhy nájdete na odkaze: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html


Zdroj: http://www.interreg-central.eu