Plánovaná 3. výzva Interreg Europe

V rámci spolupráce programu Interreg Europe s ostatnými programami spadajúcimi pod cieľ Európska územná spolupráca informujeme o plánovanom vyhlásení výzvy.

Program Interreg Stredná Európa je programom nadnárodnej spolupráce a v rámci SR ho zastrešuje Úrad vlády SR. Tento program plánuje v termíne 21. septembra 2017 až 25. januára 2018 vyhlásiť tretiu výzvu. Tematické zameranie tretej výzvy nájdete v pdf dokumente nižšie.


Zdroj: mhsr.sk