Zoznam výziev na podanie projektov

Dovoľujeme si vás informovať, že Projektové pracovisko vypracovalo zoznam relevantných výziev na podanie projektových zámerov. Zoznam obsahuje domáce aj zahraničné grantové schémy, najmä programu Horizon 2020, s uvedením zamerania výzvy, termínu na podanie a nechýba odkaz priamo na znenie výzvy.

Zoznam nájdete na stránke Projektového pracoviska v sekcii „Aktuálne výzvy“, resp. na odkaze: https://pp.fberg.tuke.sk/index.php/sk/vyzvy/

Veríme, že vám to zjednoduší prácu pri uchádzaní sa o financovanie aktivít. Želáme veľa úspechov.