Výzva APVV na spoluprácu s Čínou

Agentúra pre podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Výzva je na Slovenskej strane vyhlásená dňa 15. 1. 2018.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o novú formu MVTS, v rámci ktorej sa bude podporovať nielen výmena pracovníkov, ale aj reálny výskum, je potrebné tomu prispôsobiť informačný systém APVV, a preto bude výzva otvorená v našom informačnom systéme na vkladanie údajov a následne podávanie projektov od 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018.

 Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti budú do systému podávané len v anglickom jazyku.

Viac informácií môžete nájsť na odkaze: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-rd-2018.html


Zdroj: www.apvv.sk