Projektová aktivita fakulty

Za posledné obdobie Fakulta BERG vyvinula enormné úsilie v počte podaných projektov. Len za prvé dva mesiace roka 2018 sme podali až 19 medzinárodných projektov (v rámci schém EIT KAVA a H2020), pričom v šiestich figurujeme ako žiadateľ – koordinátor.

Okrem spomínaného sme v novembri 2017 podali ešte projekt do H2020 s akronymom TAIL2VALUE, kde FBERG takisto zastáva pozíciu žiadateľa. Celková suma podaných projektov od novembra 2017 teda teda činí 20 žiadostí.

V neposlednom rade je nám potešením informovať, že na poslednom EIT RM Steering Committee, konanom v Mníchove začiatkom februára, bola Fakulta BERG, TUKE označená ako najaktívnejší subjekt v podaných projektoch zo všetkých členov krajín ESEE (East and South East Europe) regiónu.

Viac detailov je zobrazených nižšie: