Nová výzva EIT – hľadajú sa podnikateľské nápady

Vážení kolegovia,

dávame do pozornosti novú výzvu Európskeho Technologického a Inovačného Inštitútu (EIT) na podporu podnikateľskej myšlienky sumou až do 60 tisíc EUR.

Relevantné sú nasledovné témy:

 

  • Prieskum a hodnotenie nerastných surovín
  • Baníctvo v ťažko dostupnom prostredí
  • Zvýšená efektivita zdrojov v surovinových a metalurgických procesoch
  • Recyklácia a optimalizácia materiálového reťazca na konci svojej životnosti
  • Nahradenie kritických a toxických materiálov
  • Návrh produktov a služieb obehovej ekonomiky

 

Na zapojenie sa do výzvy je potrebné vyplniť dva aplikačné formuláre a podať ich do 31. marca 2018. Ďalšou úrovňou bude pozvanie na prezentáciu svojich myšlienok za účelom posúdenia renomovanými tematickými a business expertmi.

Podrobné informácie a potrebné formuláre nájdete na tomto odkaze: https://eitrawmaterials.eu/booster-call/