4. výzva Interreg Europe

Štvrtá výzva Interreg Europe na predkladanie projektových zámerov sa otvára 7. mája s termínom na podanie do 22. júna. Výzva je zameraná na výskum a inovácie, konkurencieschopnosť MSP, nízkouhlíkové hospodárstvo a efektívnosť životného prostredia a zdrojov.

Znenie výzvy, potrebné tlačivá, manuál a ďalšie informácie nájdete na odkaze: https://www.interregeurope.eu/apply/


Zdroj: interregeurope.eu