Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky (Jún 2018)

Publikované sú aktuálne ponuky pripravené koordinátormi jednotlivých projektov:

  • 20 ponúk do projektov programu Horizont 2020, resp. ďalších programov, kde sa pripravujú konzorciá a stále sa hľadajú partneri,
  • 41 technologických požiadaviek, kde sa hľadajú dodávateľa riešení alebo služby, ktoré by mali byť realizované vo forme priamej komerčnej dodávky.

Viac informácií nájdete na stránke:

Nové ponuky do projektov a technologické požiadavky hľadajú partnerov (Jún 2018)