Výzva na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej a geotermálnej energie

Nová výzva operačného programu kvalita životného prostredia je zameraná na výstavbu zariadení na:

  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu
    a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Viac informáciií nájdete na adrese: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/05/41.v–zva-na-predkladanie—oNFP-.pdf