Výsledky podaných projektov 2018 – KAVA, H2020

Z celkového počtu 16 KAVA projektov F BERG boli schválené 4 projekty na financovanie, celková suma ktorých predstavuje okolo 870 000 EUR. Taktiež sme ako partner Technickej Univerzity Klausthal postúpili do finálneho kola hodnotenia projektu H2020.

GRANTOVÁ SCHÉMA NÁZOV PROJEKTU POZÍCIA TUKE ROZPOČET TUKE TRVANIE
 EIT KAVA BioLeach.

BioLeach: Innovative Bio-treatment of RM

Koordinátor 455 500 EUR 2019-2021
EIT KAVA MineHeritage.

Historical Mining: tracing and learning from ancient materials and mining
technology

Partner 33 300 EUR 2019-2021
EIT KAVA LIMBRA.

Decreasing the negative outcomes of brain drain in the raw material sector

Partner 182 162 EUR 2019-2021
EIT KAVA INNOCAT.

Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalysts

Partner 60 561 EUR 2019-2020
H2020 MICMINE.

 Groundbreaking Technologies for Micro-Mining of the Future (FaceProII)

Partner – postup do 2.kola