Výzva MANUNET

MANUNET  je Európska sieť národných a regionálnych agentúr na podporu rámcových programov EÚ. Podporuje výskum a spoluprácu európskeho výrobného sektoru koordináciou jeho výskumných a inovačných aktivít  z oblasti pokročilej výroby („advanced manufacturing“).

Výzva má za cieľ podporovať nadnárodné aktivity orientované na vysoko náročné (riskantné) R&D projekty venované výrobným technológiám.

Celkový rozpočet výzvy: 12,6 mil., €.
Uzávierka pre „pre-proposal phase“  je 21. Marca 2019.
Viac informácií nájdete tu: Call info.


Zdroj: Národný kontaktný bod pre Horizont 2020