Výzva na podporu inovácií – Priemysel 4.0

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a partner na izraelskom trhu
Science, Innovation, Technology for the Future, ILOG branding vyhlasujú verejnú spoločnú Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci
a podpory na akceleračný program pre projekty experimentálneho vývoja a inovácií v
Slovenskej republike.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.1.2019

Dátum uzavretia výzvy:  19.2.2019 o 14:00 hod.

Zameranie výzvy: Priemysel 4.0


Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk