Nové výzvy Európskej klimatickej iniciatívy (EUKI)

Európska klimatická iniciatíva (EUKI) otvára viaceré výzvy s cieľom zdieľania príkladov dobrej praxe v opatreniach v oblasti zmeny klímy a podpory dialógu/výmenu skúseností v rámci Európy. V prípade, že máte záujem o účasť na projektoch, odporúčame Vám postupovať podľa inštrukcií na stránke EUKI (www.euki.de), kde nájdete všetky potrebné informácie.

Termín na podanie návrhov projektov je podľa stránky https://www.euki.de/en/project-financing/ 12. apríla 2019.