Možnosť absolvovania stáže v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v akademickom roku 2019/2020. Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa nové veci. Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov s možným nástupom už od septembra 2019.

Termín na predloženie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk je 1. máj 2019(stáž na akademicky rok 2019/2020 september – december, január – jún).

V prípade zaslania životopisu a motivačného listu po uplynutí tohto termínu bude Vaša žiadosť automaticky zaradená do ďalšieho kola výberového konania pre akademický rok 2020/2021. V prípade záujmu o absolvovanie stáže v akademickom roku 2020/2021 je termín na predloženie dokumentov do 15. novembra 2019.

Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli je bezplatná. V prípade záujmu je však možné požiadať o finančnú podporu z Európskej únie prostredníctvom programu Erasmus+.

Podrobné informácie získate na kliknutím na LINK