EIT RM otvára novú výzvu KAVA na tému „Vytváranie a šírenie vedomostí“

EIT RM otvára novú výzvu KAVA na tému „Vytváranie a šírenie vedomostí“ s konečným termínom na predkladanie žiadostí v piatok 10. mája 2019.

Hlavným cieľom tejto výzvy je generovanie a porovnávanie užitočných a cenných informácií, údajov a informácií o rámcových podmienkach na podporu inovácií v troch identifikovaných oblastiach: 1. Prechod na mestá uplatňujúce obehové hospodárstvo, 2. Stimuly pre obehovú ekonomiku, 3. Náklady na mobilitu.

Očakávanými výstupmi tejto výzvy sú štúdie, ktoré identifikujú hlavné podmienky, vrátane prekážok, na podporu inovácií a na identifikáciu súčasných medzier v stratégii EIT RM pre budúcu formuláciu konkrétnych tém KAVA výzviev .

Návrhy môžu byť predložené prostredníctvom platformy EIT RawMaterials IT „SeedBook“. Novú aplikáciu budete môcť vytvoriť  od 13. apríla 2019. Celková suma finančných prostriedkov EIT, ktorá sa má v tejto výzve rozdeliť, nepresiahne sumu 500 000 EUR, pričom financovanie každého projektu bude v rozsahu 60 000 – 90 000 EUR. Maximálne šesť projektov bude financovaných.

Neexistujú žiadne obmedzenia počtu, typu a geografického rozloženia subjektov, ktoré tvoria konzorciá, takisto nemá výzva žiadne požiadavky na spolufinancovanie a KCA. Všetky prostriedky poskytnuté v tejto výzve musia byť plne vyčerpané do 31. decembra 2019, a všetky činnosti podporované v rámci tejto výzvy musia byť dokončené do 31. decembra 2019.

Pre podrobné pokyny a text výzvy kontaktujte prosím projektové pracovisko.