Témy v oblasti energetickej transformácie budov (B4E) otvorené!

Oblasti

  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

V rámci výzvy Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy Európska komisia 16. júla 2019 otvorila prvé konkrétne témy v oblasti energetickej transformácie budov. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 15. januára 2020:

Uvedené témy (topics) sú súčasťou Horizont 2020 Pracovného programu 2018-20 – časť 10. Secure, clean and efficient energy