Výzva na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 4/2019

Oblasť výzvy: Informačné a komunikačné technológie, Energetika, Sociálna oblasť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 26.6.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do):  26.7.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 27.9.2019

 

Dvojfázová výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov v Slovenskej republike č. SRINRR 5/2019

Oblasť výzvy: Priemysel 4.0, Biotechnológie, Kybernetická bezpečnosť

Dátum vyhlásenia prvej a druhej fázy výzvy: 26.6.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci prvej fázy výzvy (do): 26.7.2019

Termín predkladania žiadostí v rámci druhej fázy výzvy (do): 27.9.2019