2. Výzva v rámci FMP ostáva naďalej otvorená!

Naďalej máte možnosť podávať žiadosti o finančný príspevok v rámci oboch Prioritných osí Fondu malých projektov.

Termín uzávierky nasledujúceho hodnotiaceho kola je 30. september 2019.

Žiadateľom je poskytnutá možnosť osobných konzultácií, ktoré sú poskytované v dňoch utorok a štvrtok v čase od 8:00 do 14:00 hod. v priestoroch EZÚS Via Carpatia.

Viac informácií nájdete na adrese:

http://www.viacarpatia-spf.eu/–4-127-2-vyzva-v-ramci-fmp-ostava-nadalej-otvorena-sk