Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021

Nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy zverejnilo publikáciu ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021. Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta.
Bulletin SAIA 8/2019 si môžete prečítať/stiahnuť na:
https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/