Otvorená výzva na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-zamerana-na-podporu-obnovy-a-revitalizacie-kulturneho-dedicstva-v-ramci/