Dokumenty pre KAVA 7

 Nasledovné dokumenty zahŕňajú: – usmerňovacie dokumenty pre KAVA 7 ( obsiahnuté v  Infocenter – KAVA 7 calls and guidance
 pdf verzie 5 usmerňujúcich dokumentov

  • celkové kritériá, ktoré sa používajú na vyhodnotenie návrhov KAVA 7 sú načrtnuté v časti „Preambula“ usmerňovacích dokumentov o zvyšovaní, vzdelávaní a RIS KAVA

  často kladené otázky budú k dispozícii v “SeedBook” (už čoskoro).