Spoločný podnik Shift2Rail zverejnil výzvy na rok 2020

Spoločný podnik Shift2Rail (S2R) zverejnil v piatok 17. januára 2020 výzvy na rok 2020. Alokovaný rozpočet na výzvu je približne 20 miliónov EUR.

Projektové návrhy treba zaslať do 21. apríla 2020 a ide o nasledovné jednostupňové výzvy:

Innovation Programme 1: Cost Efficient and Reliable Trains
•    Support to development of next generation of Traction systems
•    Technical solutions for the next generation of TCMS
•    Innovative technologies for Carbodies and Running Gear of the future

Innovation Programme 2: Advanced Traffic Management and Control Systems
•    Modelling of the Moving Block system specification and support for Railway Minimum Operational Performance Standards
•    Study on alternative bearers and on communication protocols

Innovation Programme 3: Cost Efficient and Reliable Infrastructure
•    Next generation Track Transition Zones
•    Technology development for Railway Systems Asset Management
•    On track machines shift to collaborative robots

Innovation Programme 4: IT solutions for attractive railway services
•    Supporting the implementation of the IP4 ecosystem
CCA – Cross Cutting Activities and IPx
•    Noise and Vibration Call
•    Innovation in guided transport

Pri predkladaní projektových návrhov sa dôrazne odporúča prečítať si podrobný popis témy v Prílohe II pracovného programu na rok 2020.

Ďalšie informácie:

https://slord.sk/sk/aktuality/spolocny-podnik-shift2rail-zverejnil-vyzvy-na-rok-2020.html?page_id=4210