Prieskum EUA o medzinárodných partnerstvách a iniciatíve Európske univerzity

Prieskum EUA o medzinárodných partnerstvách a iniciatíve Európske univerzity

 

Oblasť
Patrí do všetkých oblastí

 

 

Európska univerzitná asociácia (EUA) spustila medzi svojimi členskými univerzitami prieskum o medzinárodných partnerstváchCieľom prieskumu je zmapovať súčasný stav zapojenia členských univerzít do medzinárodnej spolupráce a preskúmať najmä tému medzinárodných strategických inštitucionálnych partnerstiev, ako aj zhromaždiť názory na iniciatívu Európskych univerzít v rámci programu Erasmus+ (ktorej 2. pilotná výzva je v súčasnosti otvorená do 26. februára 2020).

 

Vedúci univerzít a odborníci z praxe, ktorí sa zaoberajú touto témou, sú vyzvaní, aby odpovedali na prieskum v mene svojich univerzít. EUA bude brať do úvahy iba jednu odpoveď na každú inštitúciu, preto sa odporúča interne rozhodnúť, kto predloží odpoveď za danú inštitúcii. Termín na predloženie odpovedí je 2. marec 2020.

 

Výsledky prieskumu sa využijú pri stanovovaní pozície EUA v súvislosti s budúcim vývojom iniciatívy Európskych univerzít a s ňou súvisiacich tém. Prvé zistenia sa prediskutujú na výročnej konferencii EUA v poľskom Gdansku v apríli 2020.

 

Tlačovú správu EUA a odkaz na dotazník je možné nájsť tu.

 

Viac informácií: