Webinár Austrália a Nový Zéland – príležitosti pre biznis

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Austrálii usporiada dňa 3. júna 2020 o 9:00 SEČ bezplatný webinár na tému Austrália a Nový Zéland – nové príležitosti pre biznis.

V rámci webináru budú predstavené:

  • základné charakteristiky trhov
  • súčasný stav dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a oboma krajinami (Free trade agreement – FTA)
  • perspektívne oblasti podnikania
  • mnoho iných užitočných informácií pre Vašu spoločnosť.

Registrácia na webinár je možná do stredy, 27. mája 2020 do 12:00 SEČ.

Na tento webinár nepriamo obsahovo nadviaže niektorá z nasledovných epizód česko-slovenského Facebookového vysielania v Austrálii organizovaného v spolupráci medzi ZÚ SR a ZÚ ČR v pravidelných 2-týždňových intervaloch, venovaná skúsenostiam konkrétnych českých a slovenských podnikateľov s investovaním, resp. pôsobením v austrálskom podnikateľskom prostredí, so zameraním na inovatívnu a IKT oblasť, spoluprácu s vedecko-výskumnými inštitúciami a univerzitami a získavaním fondov.

Link s údajmi pre prihlásenie a ďalšími informáciami:
https://sario.sk/sk/projekty-podujatia/australia-novy-zeland-nove-prilezitosti-pre-biznis-webinar