Podujatie: EIC Accelerator – Posledná uzávierka a budúcnosť schémy pre najambicióznejšie inovačné firmy (Bratislava, 9.9.2020)

Pozývame Vás na posledné podujatie svojho druhu pred ukončením Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 zamerané na poslednú októbrovú uzávierku, zosumarizovanie výsledkov EIC Accelerator (bývalý SME Instrument), ktoré zároveň ponúkne pohľad na to, čo firmy čaká v nasledujúcom programe Horizont Európa a čo treba urobiť pre lepší výsledok slovenských firiem v budúcnosti.

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt novej schémy EIC Accelerator Pilot, ktorá nahradila SME Instrument. Financuje granty a investície až do 17,5 mil. eur pre výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Predstavíme vám podmienky schémy a aktuality týkajúce sa poslednej uzávierky, ktorá bude 7. októbra 2020. Budete mať možnosť vypočuť si skúsenosti a rady hodnotiteľov projektových návrhov v tejto schéme ako aj doposiaľ jediného úspešného držiteľa grantu v EIC Accelerator – firmu MultiplexDX. Zároveň akcia ponúkne priestor na diskusiu o budúcom smerovaní národnej podpory pre slovenských žiadateľov a o úlohe schémy EIC Accelerator v inovačnom ekosystéme SR. Príďte sa inšpirovať najlepšími!

Podujatie bude pozostávať z informačnej časti a panelových diskusií.

  • Informačná časť oboznámi účastníkov s princípmi schémy EIC Accelerator a špecifikami poslednej uzávierky. Pozrieme sa na štatistiky úspešnosti v tejto schéme, ako aj na to, čo čaká žiadateľov v nasledujúcom rámcovom programe Horizont Európa.
  • Nasledovať bude prvá panelová diskusia na tému ako uspieť v konkurencii najlepších európskych firiem. Svoje skúsenosti a odporúčania príde prezentovať Pavol Čekan, CEO Multiplex DX, doposiaľ jedinej úspešnej slovenskej firmy v tejto schéme a pohľad hodnotiteľa predstaví Eva Šimeková, CEO CIVITTA Slovakia, hodnotiteľka pre EIC Accelerator.
  • Druhá panelová diskusia sa bude venovať systému podpory slovenských firiem v tejto schéme v novom období po roku 2021 a jeho úlohe v inovačnom ekosystéme Slovenska. Diskutovať budú: Pavol Čekan (CEO Multiplex), Eva Šimeková (CEO CIVITTA Slovakia), Kvetoslava Papanová (Koordinátorka Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, CVTI SR), Edmund Škorvaga (Riaditeľ odboru riadenia operačných programov a metodiky, MH SR) a za investorov zástupca Slovak Investment Holding.

Jedným z podkladov pre diskusiu v tomto paneli budú výstupy z dotazníkového prieskumu medzi firmami, ktoré majú skúsenosti s prípravou alebo realizáciou projektov v rámci schémy SME Instrument/EIC Accelerator (obe fázy). V prípade, ak patríte medzi takéto firmy, privítame vaše odpovede do konca júla 2020Dotazník je k dispozícii na tomto odkaze. Jeho vyplnenie zaberie 5 minút. Ďakujem za spoluprácu!

Podrobný program akcie

Na akciu je potrebné sa vopred registrovať. Konečný termín na registráciu je 4. september 2020.