Interreg-Slovensko-Maďarsko

Kto môže žiadať o podporu?
📌minimálne 1 partner zo Slovenska a 1 partner z Maďarska
Kompletný zoznam oprávnených žiadateľov nájdete v👉 Príručke pre žiadateľa (Kapitola 3)👉: http://www.viacarpatia-spf.eu/…/2020-12-01-122827-1…
Čo môžem získať?
📌Na projekt trvajúci maximálne 12 mesiacov môžete získať od 20 tisíc do 50 tisíc eur.
📌Na výzvu je celkovo vyčlenených vyše 790 tisíc eur, čo znamená, že podporených by mohlo byť okolo 15 projektov.
Dokedy a akým spôsobom požiadať?
‼️⏰do 31. januára 2021⏰‼️