EIT Urban Mobility

Projektové pracovisko je momentálne v jednaní s významným partnerom z ČR, ktorý nám dokáže sprostredkovať spoluprácu. Z toho dôvodu zisťujeme u zamestnancov FBERG, na aké témy majú reálne kompetencie, kapacity a dostatočné nadšenie a chuť (aké témy reálne chcú riešiť, nie také, ktoré musia riešiť).

Žiadame vás o zaslanie tém v štruktúre: Názov oblasti | Krátky popis (2-3 vety) | Kontaktná osoba do stredy 3.2.2021, 12:00.

Témy by mali súvisieť s tématickými oblasťami EIT UM (viď www.eiturbanmobility.eu).