Cena EIC Horizon pre „spustenie európskeho nízkonákladového vypúšťania do kozmu

Dátum uzávierky 1.Jún 2021
zameranie cieľom je vytvoriť európske, technologicky nezávislé riešenie spustenia svetelných satelitov do nízkej obežnej dráhy Zeme, čo umožní vyhradené vypúšťanie s nízkymi nákladmi
oprávnení žiadatelia právnická osoba, fyzická osoba, medzinárodná organizácia
link https://www.eurofondy.gov.sk/grant/cena-eic-horizon-pre-spustenie-europskeho-nizkonakladoveho-vypustania-do-kozmu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/space-eicprize-2019;freeTextSearchKeyword=Space-EICPrize-2019;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState