Cross Domain Technology Transfer Experiments (CTTE)

Dátum uzávierky 15. Marec 2021, November 2021 a November 2022
zameranie Digitalizovaná doprava, Digitalizované životné prostredie, Digitalizované poľnohospodárstvo, Digitalizované čokoľvek
oprávnení žiadatelia cezhraničné experimenty, ktoré prenášajú vedomosti a technológie medzi akademickou obcou a priemyslom
akademický sektor, MaSP, poskytovatelia technológií
link https://smart4all.fundingbox.com/pages/CTTE
https://smart4all.fundingbox.com/pages/Guides&Documents