EU Co-funded ERA-MIN Joint Call 2021 „Raw materials for the sustainable development and the circular economy

Dátum uzávierky 1. Apríla 2021
Dátum uzávierky 1. Septembra 2021, Brussels time – na predloženie úplného návrhu
zameranie výskum zameraný na potreby zameraný na tri segmenty nepalivových, nepotravinových surovín: kovové materiály; konštrukčné materiály; priemyselné minerály
oprávnení žiadatelia každé konzorcium musí pozostávať najmenej z troch nezávislých právnych subjektov, najmenej z troch rôznych krajín, z ktorých najmenej dve
krajinami sú členské štáty EÚ, Aspoň polovica partnerov v konzorciu musí patriť do krajín
účasť na Výzve
link https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
https://www.era-min.eu/sites/default/files/docs/era-min_call_2021_call_text_4_feb_ademe_update.pdf