Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)

Dátum uzávierky August 2021, August 2022
zameranie Digitalizovaná doprava, Digitalizované životné prostredie, Digitalizované poľnohospodárstvo, Digitalizované čokoľvek
oprávnení žiadatelia experimenty medzi dvoma rôznymi subjektamy (priemyselné alebo akademické) z dvoch rôznych oprávnených krajín
akademický sektor, MaSP, poskytovatelia technológií
link https://smart4all.fundingbox.com/pages/FTTE
https://smart4all.fundingbox.com/pages/Guides&Documents