Knowledge Transfer Experiments (KTE)

Dátum uzávierky Máj 2021, Máj 2022
zameranie Digitalizovaná doprava, Digitalizované životné prostredie, Digitalizované poľnohospodárstvo, Digitalizované čokoľvek
oprávnení žiadatelia stáže medzi dvoma rôznymi subjektamy (priemyselné alebo akademické) z dvoch rôznych oprávnených krajín
akademický sektor, MaSP, poskytovatelia technológií
link https://smart4all-2nd-kte.fundingbox.com/
https://smart4all.fundingbox.com/pages/Guides&Documents